Napěťové a pevnostní analýzy potrubních systémů a částí potrubí

 • lineární a nelineární statické analýzy
 • dynamické analýzy včetně zemětřesení a tlakového rázu, analýzy kmitání
 • analýzy potrubí uloženého v zemi

Tvorbu pevnostních analýz provádíme dle EN13480, KRV, AGFW, KTA, ASME B31.1, B31.4, B31.5, B31.8 pro nadzemní potrubí i pro potrubí uložené v zemi.

Výpočty provádíme za pomocí softwaru ROHR2, CAESAR II, případně dle přání zákazníka v jiném programu jako je PIPESTRESS. V případech, kdy není možné analýzu provést pouze za pomoci drátového modelu, používáme pro výpočet metodu konečných prvků v programu FEMAP, SCIA, RFEM nebo vestavěného modulu ROHR2fesu.

Výpočty jsou lineární a nelineární dle teorie prvního či druhého řádu, statického případně dynamického zatížení.

Kompletní analýza obsahuje:

 • napěťovou analýzu potrubí
 • stanovení namáhání potrubního uložení a okolních konstrukcí
 • stanovení namáhání hrdel připojených aparátů a zařízení
 • stanovení posuvů a dilatací potrubí a jiných okrajových podmínek
 • kontrolu vhodnosti konceptu potrubního uložení a jeho optimalizaci k zajištění bezpečného provozování a zároveň ke snížení nákladů na výrobu a dodávku potrubí a jeho prvků
 • návrh a stanovení pružných a konstantních uložení, kompenzátorů, dynamických brzd a tlumičů pokud jsou pro systém nezbytně nutné
 • analýzu únavy
 • kontrolu přírubových spojů
 • případnou optimalizaci geometrie potrubí
 • výpočtové izometrie a programové výstupy
 • výpočtovou zprávu sloužící jako průkazná dokumentace

Analyzováno je namáhání pro následující provozní stavy:

 • vlastní váha a přetlak včetně tlakové zkoušky a montážního stavu
 • zatížení od zamezených dilatací
 • zatížení větrem
 • zatížení zemětřesením
 • zatížení budící silou
 • sesedáním
 • zatížení tlakovým rázem
 • zatížení nestacionárním prouděním média
 • havarijní stavy jako je švih potrubí apod.

Dokumentace slouží zároveň jako průkazná ke schvalování notifikovanou osobou.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti a pro své zákazníky se snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které nejenom že zaručí bezpečný provoz systému, ale může podstatně snížit náklady na celkovou dodávku potrubí mnohonásobně
převyšující náklady na samotný výpočet.

Naši zákazníci pochází převážně z energetického, ropného, chemického, farmaceutického, papírenského a potravinářského průmyslu.

Pevnostní a napěťové analýzy potrubí jsou prováděny dle norem:

 • ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.5, ASME B31.8
 • ASME Class 1, ASME Class 2, ASME Class 3
 • EN 13480 - 3
 • EN 1591
 • AGFW
 • KTA 3211.2, KTA 3201.2
 • BS 7159
 • KRV
 • WRC 537 (107)
 • WRC 297