Dimenzování a pevnostní výpočty tlakových nádob a tlakových částí kotlů

 • výpočty na vnitřní přetlak
 • výpočty na vnější přetlak
 • návrhy a výpočty přírubových spojů
 • analýzy únavy pro různé zatěžovací stavy (seismicita, zatížení větrem)
 • výpočty stability uložení a kotvení
 • výpočty hrdel zatížených vnějším namáháním
 • stanovení minimální konstrukční teploty, tepelného zpracování a zkoušek vrubové houževnatosti
 • dimenzování úchytů a nosných prvků
 • stanovení zkušebního přetlaku

Tvorbu pevnostních výpočtů provádíme jak dle běžných metodik norem EN13480, EN13445, AD Merkblatt 2000, ASME
VIII sec.1 a sec.2, tak i výpočty metodou konečných prvků.

Pro standardní výpočty používáme software VVD, výpočty MKP pak zpracováváme v softwaru FEMAP za pomocí řešiče
NASTRAN, případně ANSYS.

Jsme schopni provádět výpočty namáhání:

 • od vnitřního a vnějšího přetlaku
 • vnějšího namáhání hrdel a pláště
 • analýzu únavy včetně zbytkové životnosti
 • výpočty dynamického zatížení působeným zemětřesením a větrem
 • návrhy utahovacích momentů
 • kontrolu podpěr, uložení a kotveni nádoby, zvedacích prvků apod.

Analýzy tlakových zařízení jsou prováděny dle norem:

 • EN 12952
 • EN 13445
 • ASME I
 • ASME VIII.
 • PD5500
 • AD Merkblatt 2000
 • FDBR směrnice
 • CODAP