Průmysl

Hlavními průmyslovými odvětvími, kterými se zabýváme jsou:

  • Energetický průmysl
  • Strojírenský průmysl
  • Dopravní a inženýrské stavby
  • Chemický a petrochemický průmysl
  • Ropný průmysl
  • Hutnický průmysl
  • Farmaceutický průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Papírenský průmysl

Ke stažení