Provádíme nejen pevnostní výpočty potrubních systémů a analýzu napětí, ale i návrhy a konstrukční řešení potrubních tras za podpory počítačových programů. Nedílnou součástí naší činnosti je návrh a analýza tlakových nádob a tlakových částí kotlů, potrubí, kouřovodů a kontejnerů. Provádíme také návrhy ocelových konstrukcí podle potřeby.

Všechny technické návrhy a konstrukční vypracování jsou prováděny podle příslušných norem. Nabízíme nejen subdodavatelské služby, ale staráme se i o kompletní projekty.

Svým zákazníkům nabízíme: