Kotle a průmyslová zařízení

 1. Procesní inženýrství
 2. Analýzy & Výpočty
 3. Konstrukce kotlů
 4. Projektování zařízení

Naše společnost je dodavatelem i subdodavatelem ve všech fázích projektu.

 • projektové studie
 • basic a detail design
 • dokumentace skutečného provedení
 • analýzy a výpočty
 • kontrola výroby a svařování
 • dokumentace náhradních dílů dle potřeb zákazníka

Konstrukce jsou navrhovány dle následujících norem a předpisů:

 • EN 12952, EN 13480, EN 13445
 • AD 2000
 • ASME B31.1, B31.3, ASME Sec.I, ASME Sec.VIII Div.1
 • DGRL 97/23/EG, new DGRL 2014/68/EU
 • GB Standard 150, GB 9222
 • AS 1210, AS 1228
 • IBR
 • BS British Standard
 • French Standard – Codeti-Code

Konstrukce nových zařízení a optimalizace stávajících zařízení:

 • Zlepšování výkonu a účinnosti stávajících zařízení
 • Modifikace výsypek kotlů
 • Optimalizace procesu čištění
 • Modifikace náhradních dílů na základě požadavků zákazníka

1. Procesní inženýrství

Prvním krokem je pečlivý návrh technologie procesu:

 • Tepelné výpočty
 • Výpočty oběhu vody a cirkulace (návrhy jak nuceného, tak přirozeného oběhu vody)
 • Výpočty tlakových ztrát

V úzké spolupráci s procesními technology jsou zhotovovány P&I diagramy:

 • Inteligentní P&I pomocí PDMS
 • Generování seznamů potrubí, armatur, přírub atd.
 • Propojení projektu pomocí PDMS k minimalizaci potenciálních chyb a rizik.

2. Analýzy & Výpočty

K dosažení spolehlivějších a účinnějších zařízení, používáme nejmodernější CFD a FEM software.

 • Pevnostní výpočty částí kotlů, nádrží a armatur (PROBAD, VVD)
 • Tvorba finální dokumentace tlakových částí pro posouzení notifikovanou osobou
 • Tvorba statických výpočtů potrubí (ROHR2 a CAESAR II)
 • Návrhy konceptu potrubního uložení
 • Výpočty s použitím metody konečných prvků (FEM-ANSYS/FEMAP, Nozzle/PRO)
 • Simulace proudění pro nová i stávající zařízení (ANSYS)

3. Konstrukce kotlů

Využívání moderních technologických postupů dle posledního stavu techniky je pro nás samozřejmostí.

 • Tvorba detailních výkresů a kusovníků pro části kotlů, vč. pevnostních výpočtů tlakových částí
 • Tvorba výkresové dokumentace pro výrobu a montáž

Ve fázi projektu využívají naši konstruktéři 3D software pro kontrolu kolizí k umožnění bezproblémové výroby.

 • 3D návrhy v Autodesk Inventor
 • Celková vizualizace objektu ocelové stavby a potrubních systémů a ověření možnosti montáže

4. Projektování zařízení

Při projektování zařízení využíváme 3D vizualizaci.
Dokumentace je tvořena v softwaru Aveva PDMS, Autodesk Plant3D a Inventor:

 • Detailní výkresy a kusovníky pro potrubí a potrubní uložení
 • Kontrola návrhu potrubí analýzou napětí v ROHR2, CAESAR II
 • Kontrola a zaměření na místě
 • 3D- laserové skenování a projektování na základě aktuálního zaměření
 • Tvorba potrubních tříd, katalogů a aparátů v PDMS