Projektování a konstrukce potrubí

  • návrh a vypracování potrubních tříd
  • zhotovení 3D modelů potrubí, ocelových konstrukcí a aparátů
  • zhotovení zatěžovacích a kotevních plánů
  • koncepce potrubního uložení
  • zhotovení izometrií
  • konstrukce potrubních částí, uložení a pomocných konstrukcí
  • stanovení potřebných parametrů kompenzátorů a jejich návrh
  • stanovení tlakových ztrát potrubí a jeho částí