Návrhy a konstrukce tlakových nádob, sil, vzduchových kanálů a kouřovodů

  • dimenzování a zhotovování návrhů
  • vytváření 3D modelů
  • vytváření výrobní a montážní dokumentace
  • návrhy a konstrukce kotvení a uložení
  • předpisy a návody pro transport a manipulaci

Výkresovou dokumentaci přizpůsobujeme požadavkům a zvyklostem zákazníka. Kompletní dokumentace se může skládat z:

  • dispozičních výkresů
  • sestavných výkresů
  • detailních výrobních výkresů
  • výkresů pro kontrolu výroby
  • montážních a přepravních výkresů a skic.

Standardní součástí dokumentace jsou kusovníky, výkazy materiálu a specifikace materiálu.

Modely aparátů jsou zhotoveny parametricky v programu Inventor a je možno je jako referenční model načíst do 3D modelů větších investičních celků v různých 3D softwarech.

Ve spolupráci s výrobcem jsme schopni připravit seznamy svarů a nedestruktivních zkoušek a také návody a instrukce pro provoz a údržbu. 

Naši zákazníci pochází převážně z energetického, ropného, chemického, farmaceutického, papírenského a potravinářského průmyslu.

Zařízením jsou převážně různé reaktory, výměníky, napájecí nádrže, skladovací nádrže, nádrže s jednoduchým pláštěm i duplikátory, s míchacím zařízením atd.

Dokumentace slouží zároveň jako průkazná ke schvalování notifikovanou osobou a odpovídá evropské směrnici pro tlaková zařízení PED případně americké ražené ASME U-Stamp.