V průběhu první poloviny roku 2015 zpracovávala naše firma pro zákazníka OK Třebestovice a.s. výrobní dokumentaci polí 1, 2, 6 a 7 železničního mostu přes řeku Labe, který se nachází na trati Lovosice – Litoměřice v katastru obce Žalhostice.

Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu stávající nýtované mostní konstrukce, kvůli kterému je na ní v současné době snížena rychlost na pouhých 30 km/h, bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Ta by měla přinést zvýšení rychlosti vlaků až na 90 km/h a tím přinést cestujícím na této regionální trati výrazné časové úspory a zvýšení kultury cestování. Rekonstrukce by měla proběhnout během plánované výluky na konci roku 2015.


Stávající mostní konstrukce je dnes v havarijním stavu.

Vlastní rekonstrukce bude provedena náhradou stávajících ocelových mostních konstrukcí novými. Nové mostní konstrukce jsou řešeny jako celosvařované s plnostěnnými hlavními nosníky a dolní ortotropní mostovkou. Ze statického hlediska se jedná o dvě spojité konstrukce o dvou polích. Rozpětí konstrukcí činí 27,17 + 27,07 m. Dále budou opraveny i stávající mostní pilíře a opěry.

Naše společnost zpracovávala výrobní dokumentaci 1., 2., 6. a 7. pole nosné konstrukce mostu. Nejprve byl v CAD systému Autodesk Inventor vytvořen trojrozměrný model mostní konstrukce, z něhož byly následně odvozeny výrobní a montážní výkresy včetně svařovacích plánů.

3D model místní konstrukce - pole 1 a 2

Řez konstrukcí mostu

Publikováno 29.07.2015