Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Projekční a technická kancelář se zaměřením na projektování potrubí, ocelových konstrukcí, tlakových nádob a dalších zařízení pro energetiku a chemický průmysl.

Software

K dosažení optimálních výsledků pracujeme v následujících programech:

ROHR2 PROBAD CAESAR II
VVD SCIA ENGINEER RFEM
FEMAP (NX NASTRAN, ANSYS)    

       

     


Naše společnost zakoupila v roce 2015 software založený na výpočtech metodou konečných prvků. Jedná se o program FEMAP s řešičem NX Nastran. Došlo tak k rozšíření našich kapacit a portfolia našich služeb.

     

Software je převážně užíván k dimenzování nestandardních potrubních dílů, tlakových nádob, sil a prašníků a částí vzduchových a kouřových kanálů.

Výpočtový program FEMAP je vyvíjen společností Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.

 

 


Dále v následujících CAD-programech:

PDMS INVENTOR AUTOCAD
SOLID EDGE TEKLA