FEST Engineering Ltd. se podílí na projektování nového zařízení pro energetické využití odpadu ve Velké Británii. Spalovna s názvem "Edingburgh & Midlothian Residual Waste Facility", je projektovaná pro kapacitu zhruba 155 tisíc tun tuhého komunálního odpadu a ne-nebezpečného průmyslového odpadu ročně s průměrnou výhřevností 9,3MJ/kg.

Naše společnost byla pověřena vytvořením projektové a výrobní dokumentace kouřovodu na zařízení v Edinburghu.

Tímto projektem pokračujeme v úspěšné spolupráci na zahraničních projektech, a to zejména převážně ve Velké Británii.

Publikováno 05.08.2016