Naše společnost letos nově zakoupila software založený na výpočtech metodou konečných prvků. Jedná se o program FEMAP s řešičem NX Nastran. Došlo tak k rozšíření našich kapacit a portfolia našich služeb.

Software je převážně užíván k dimenzování nestandardních potrubních dílů, tlakových nádob, sil a prašníků a částí vzduchových a kouřových kanálů.

Výpočtový program FEMAP je vyvíjen společností Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.

Publikováno 23.06.2015