V roce 2020 byla firma FEST Engineering Ltd. pověřena přípravou a zhotovením technické dokumentace vzduchového kondenzátoru včetně jeho interních potrubních systémů. Kondenzátor je součástí zařízení pro energetické využití odpadu v Bitterfeldu v Německu. Kromě veškerých pevnostních a statických výpočtů dodala společnost FEST kompletní výrobně-montážní dokumentaci kondenzátoru včetně ocelových konstrukcí a interního potrubí. Zařízení již bylo uvedeno do provozu.

Publikováno 08.09.2022