Začátkem roku 2015 společnost FEST-Engineering Ltd. zahájila tvorbu projektu 3D modelu včetně výkresů a návazně výrobní dokumentace ocelové konstrukce a komínu pro kotel na odpadní teplo (Heat Recovery Steem Generator = HRSG) včetně statických výpočtů jednotlivých částí. Projekt u naší firmy objednal náš dlouhodobý zákazník - firma SIEMENS - se sídlem ve Vídni. Výstavba nového kotle bude realizována v Polsku, v regionu města Plock.

Ocelová konstrukce je dále dělena na následující části: hlavní nosná OK kotle, OK plošin kolem kotle, OK hlavní schodišťové věže, OK únikové schodišťové věže a sekundární OK jako jsou obslužné lávky, pomocné OK pro zavěšení nebo uložení technologie.

Pro tvorbu 3D modelu a následně projekční a výrobní dokumentace používáme program Tekla Structures, který mimo jiné umožňuje velmi rychle reagovat na obdržené změny. Dále jsou součástí projektu také statické výpočty jednotlivých částí OK a ocelového komínu. Pro tuto činnost je použit program R-Stab a R-Fem.

Podklady pro zahájení projektu jsme obdrželi od firmy SIEMENS a jednalo se o prvotní 3D model, kde byla navržena geometrie OK + tvar a výška ocelového komínu. Dále jsou součástí podkladů všechny standardní detaily používané firmou SIEMENS na ostatních projektech. Současně jsme také vycházeli z referenční dokumentace obdobného typu HRSG kotle, který byl již realizován, ale s ohledem na absenci seismicity v oblasti nové výstavby byla dokumentace použita pouze jako informace o způsobu možného provedení.

Jedná se o dlouhodobý projekt s termínem dokončení začátkem roku 2016, kdy bude zahájena vlastní výroba a realizace stavby.

Publikováno 24.06.2015