Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Projekční a technická kancelář se zaměřením na projektování potrubí, ocelových konstrukcí, tlakových nádob a dalších zařízení pro energetiku a chemický průmysl.

Spolupráce na projektování spalovny v Edinburghu

FEST Engineering Ltd. se podílí na projektování nového zařízení pro energetické využití odpadu ve Velké Británii. Spalovna s názvem "Edingburgh & Midlothian Residual Waste Facility", je projektovaná pro kapacitu zhruba 155 tisíc tun tuhého komunálního odpadu a ne-nebezpečného průmyslového odpadu ročně s průměrnou výhřevností 9,3MJ/kg.

Naše společnost byla pověřena vytvořením projektové a výrobní dokumentace kouřovodu na zařízení v Edinburghu.

Tímto projektem pokračujeme v úspěšné spolupráci na zahraničních projektech, a to zejména převážně ve Velké Británii.